Cookieverklaring

 

Artikel 1 – In kaart brengen websitebezoek 

 

1.1 Cookies: Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.

1.2 Artiflex gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:

1.2.A Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

1.2.B Analytische cookies: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners, zoals Google Analytics.

1.2.C Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden, waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

 

Artikel 2 – Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

 

2.1 Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

2.2 U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt, kunt u ons contacten via marketing@artiflex.com. Kijk, voordat u contact met ons opneemt, eerst in de helpfunctie van uw browser.

 

Artikel 3 – Cookie overzicht

 

3.1 Cookie naam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn.

3.1.A De website van Artiflex maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Die zijn weergegeven in onderstaande tabel.

3.1.B In totaal zijn er op www.artiflex.com 50 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van Artiflex op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

3.2 Cookie tabel

 

Cookie naam Type Functie Bewaartermijn
_ga

_gat

_gid

Analytisch Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven van de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken. 2 jaar

1 minuut

25 uur

_wpglobus-language

_wpglobus-language-old

Functioneel Deze cookies worden geplaatst door artiflex.com en zorgen ervoor dat de website gebruiksvriendelijk is voor de klant. 1 jaar

1 jaar

_DSID
_IDE
Tracking Deze cookies worden geplaatst door doubleclick.net en volgen de bezoeker bij zijn bezoek op de website. Vervolgens krijgt de bezoeker op andere websites gepersonaliseerde advertenties te zien. 2 weken
13 maanden
_c-User
_datr
_Fr
_pl
_sb
_xs
_act
_presence
_wd
Analytisch/ Functioneel en Tracking Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker. 4 maanden
2 jaar
3 maanden
3 maanden
2 jaar
4 maanden
Einde sessie
Einde sessie
2 weken
_Apisid
_Consent
_Hsid
_Nid
_Sapisid
_Sid
_Ssid
_Sidcc
_1P_JAR_Aid_UULE
Analytisch / Functioneel en Tracking Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief zijn. 2 jaar
20 jaar
2 jaar
6 maanden2 jaar
2 jaar
2 jaar
3 maanden
1 maand13 maanden
24 uur
_ga
_lipt
_bcookie
_lang
_liap
_ldic
_UserMatchHistory
_BizoID
_BizoUserMatchHistory
Analytisch/ Functioneel en Tracking Deze cookies worden geplaatst door Linkedin en onderzoeken welke pagina’s de gebruiker van de website bezoekt. Daarnaast zorgen de cookies ervoor dat de bezoeker informatie kan delen met anderen via LinkedIn. 2 jaar
1 maand
2 jaar
Einde sessie
1 uur
8,5 uur
6 maanden
6 maanden
6 maanden
_logger Functioneel Deze cookie wordt geplaatst door connect.onlinesucces.nl. Het zorgt ervoor dat er een profiel van de bezoeker kan worden samengesteld op het moment dat hij actief is op de website. Aan de hand hiervan wordt het websitebezoek voor deze gebruiker zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. 2 jaar
_Consent
_Pref
_Visitor_info1_live
_YSC
_remote-sid
_Apisid
_Hsid
_Login_info
_Sapisid
_Sid
_Ssid
_nextId_requests
Analytisch/ Functioneel en Tracking Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube video op de site gezet en wanneer de gebruiker deze bekijkt komt er informatie vrij. Oneindig
8 maanden
6 maanden
Einde sessie
Oneindig
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
Oneindig

 

Artikel 4 – Google analytics

4.1 Google

4.1.A Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hiervan maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

4.1.B Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

4.2 Anonimiseren

Artiflex heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd, zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

 

Artikel 5 – Websites van derden en wijzigingen

5.1.A Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Artiflex niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Artiflex zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

5.1.B Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

5.1.C Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 30/04/18.

 

Artikel 6 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

6.1 Uw rechten

6.1.A U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.

6.1.B Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Artiflex hebben, stuur dan een verzoek naar marketing@artiflex.com.  

6.1.C Artiflex wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Artiflex u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

6.1.D Artiflex zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Artikel 7 – Klachtrecht

7.1 Interne behandeling

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Artiflex u graag om deze in onderling overleg op te lossen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot marketing@artiflex.com.   

7.2 Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Geselecteerd voor jou.