Over Artiflex

Artiflex is een bedrijf van mensen voor mensen. Dat maakt ons vak mooi en leuk. Inmiddels is Artiflex uitgegroeid tot een internationale  organisatie op de arbeidsmarkt. Wij faciliteren flexibiliteit. We leveren al jaren flexibele vakkrachten aan honderden tevreden opdrachtgevers in Nederland en Europa. Daar zijn we groot mee geworden. In een aantal branches zijn we specialist geworden. Zo faciliteren we projecten in de industrie, scheepsbouw en utiliteit. Naast het leveren van vakkrachten ontzorgen we u als opdrachtgever door u te adviseren over uw flexibele schil. Dat is maatwerk. In al onze oplossingen hebben we oog voor de menselijke kant. We bieden duurzame oplossingen in een snel veranderende wereld.

Graag komen we daarover met u in gesprek. Je kunt iemand alleen echt leren kennen door een ontmoeting. Face to face. Daarom maken we graag kennis zodat u niet alleen weet wat we doen, maar vooral wie we zijn.

Elk nieuw jaar hebben we goede voornemens. Zo ook Jaco Slagboom en Willem Clements. Jeugdvrienden sinds hun vierde jaar. Ze vonden het tijd om hun ideaal “een eigen bedrijf” te gaan verwezenlijken. Getooid met een fles wijn en een kilo Old Amsterdam werden de ideeën geboren. Jaco had bijna zijn gehele carrière gewerkt in de wereld van personeelsbemiddeling. Al vrij snel was hij vestigingsmanager van twee succesvolle vestigingen van een landelijk opererend uitzendbureau. Nadat hij een overstap gemaakt had naar een ander uitzendbureau in de logistiek en hij al vrij snel een nieuwe succesvolle vestiging had opgestart, bleek dat betreffend uitzendbureau niet kon voldoen aan de verwachtingen die ze had geschapen en zo begon bij Jaco de gedachte levend te worden om toch eens echt voor “zichzelf te beginnen”. Evenzo Willem die aan het begin van zijn carrière gedetacheerd is geweest bij een aantal multinationals als programmeur en later projectleider. Hij had inmiddels de overstap gemaakt naar de financiële wereld en was actief als Controller bij een Internationale Logistieke onderneming. Al vrij snel begonnen de Old-Amsterdam-brainstormsessies werkelijk vorm te krijgen. Ruwe ideeën werden uitgewerkt in een plan. Gesprekken met financiers volgden. Hun laatste spaarcenten moesten ze opofferen. Ook al hun financiële zekerheden. Maar de spanning won het van het opgeven van zekerheden. Er kwam een naam. Het moest iets aanduiden van flexibiliteit en vakmanschap ineen. In hun zoektocht ontdekten ze een woord uit het Latijn dat ambachtsman, handwerker of kunstenaar betekent: “Artifex”. Al snel ontstond de naam Artiflex: De flexibele vakman. Dit dekte precies de lading. Zo werd een idee, een plan met een naam. Dit alles leidde tot de oprichting van destijds Artiflex VOF. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde. Een pand werd gehuurd. Al vrij snel konden ze de eerste opdrachtgevers blij maken met het plaatsen van de juiste vakmannen, en werd het begin gelegd van een succesvolle onderneming die hun stoutste verwachtingen overtrof.

Wij geloven dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt een trend is die voorlopig nog doorgaat. Enerzijds is dat een vrijwillige trend, anderzijds is het ook iets dat inmiddels noodzakelijk is. In de ICT ontstaan er steeds meer zelfstandigen, freelancers, die bewust voor vrijheid en zelfstandigheid kiezen. In de bouwnijverheid constateren we dat er steeds vaker sprake is van verplichte zelfstandigheid. Gezien de werkgeverslasten en risico’s voor werkgever kiezen steeds meer werkgevers ervoor om uitsluitend gebruik te maken van zelfstandigen. Afgezien van de ethische kant hiervan, is het begrijpelijk dat werkgevers hiervoor kiezen, aangezien ze zelf moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Artiflex speelt hierop in door steeds vaker te fungeren als inkoopondersteunende partij, ook wel broker genoemd. Voordeel voor werkgevers is dat ze hiermee een specialist in huis halen die het aantal partijen van wie ze inkoopt reduceert tot een minimum. Daarnaast heeft ze een specialist in huis die de documentenstroom controleert op juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid. Zo wordt de opdrachtgever gevrijwaard van allerlei risico’s en draagt Artiflex zorg voor een efficiënt inkoopproces. Tevens ontvangt hij benodigde managementinformatie en wordt het gehele inkoopproces lean-en-mean uitgevoerd. Voorkomen van waste is een belangrijk doel van Artiflex.

Een uitdijend Europa met vrij verkeer van arbeid en diensten. Dit heeft een enorme impact op onze arbeidsmarkt en op onze samenleving als geheel. Vele honderdduizenden Polen, Hongaren, Litouwers en Roemenen weten inmiddels de weg te vinden naar de Nederlandse arbeidsmarkt. In de beginjaren van de vrije markt betrof dit voornamelijk laag geschoold en repetitief werk. Iedereen kent de verhalen van de Polen in de Nederlandse tuinbouwsector. Ook alle misstanden die daarmee gepaard gingen. Inmiddels is de markt behoorlijk gereguleerd, uitzonderingen daar gelaten. Op dit moment kunnen we niet meer spreken van de Nederlandse arbeidsmarkt, maar moeten we altijd denken in een Europese arbeidsmarkt. Wanneer de overheid haar beleid bepaalt op basis van de Nederlandse situatie, zonder de Europese realiteit te zien, zal dit leiden tot falend beleid en toenemende werkeloosheid. Het oorspronkelijke doel van Europa was geen lage werkeloosheid, maar monetaire stabiliteit creëren. Een van de tools die de Nederlandse overheid in handen had om de werkgelegenheid te stimuleren was monetair ingrijpen. Aangezien dit nu uit handen gegeven is aan Europa beschikken we niet meer over deze mogelijkheid en kan er binnen Europa geen regionaal beleid meer plaatsvinden. Overal in Europa zien we op dit moment de werkeloosheid toenemen (2014) en al helemaal onder de jeugd. Laaggeschoold werk wordt eerst verplaatst naar landen met goedkope lonen. De volgende stap die steeds meer genomen wordt is het automatiseren van laaggeschoold werk. Wat geautomatiseerd kan worden, wordt geautomatiseerd. Dit heeft consequenties voor werkgelegenheid van met name laaggeschoolde arbeid. In Nederland is de wetgeving dusdanig dat iedereen die vergelijkbaar werk doet een vergelijkbare vergoeding dient te krijgen. Dit is vastgelegd in diverse cao- afspraken. Daarnaast is er sprake van een minimumloon voor die functies en bedrijven die geen onderdeel uitmaken van een collectieve arbeidsovereenkomst. In Nederland zijn er tot op heden steeds minder jongeren die kiezen voor een vakopleiding in de techniek of de bouw. Deze trend is op dit moment overigens aan het veranderen. Steeds meer komt de waarde van goed vakmanschap op de agenda en worden er weer vakmensen opgeleid. Het gevolg van het tekort aan vakkrachten is een belangrijke oorzaak van de toestroom van werkers uit Oost-Europa. Daarnaast is het ook zo dat het Oost-Europese arbeidsmigranten over een mentaliteit beschikken die ervoor zorgt dat zij vaak beter presteren dan Nederlandse vakmensen. Uiteraard geldt dit niet voor iedereen. Artiflex is sinds 2007 actief op de Europese arbeidsmarkt. Inmiddels beschikken we over een uitgebreid Europees netwerk waardoor we in staat zijn om snel het juiste personeel te leveren. Uiteraard houden we ons aan alle wettelijke voorschriften en cao-verplichtingen. Onze medewerkers beschikken over de juiste papieren, goede mobiliteit en uitstekende huisvesting. “Pay peanuts, get monkeys” is een aloud gezegde, waar veel waarheid inzit. Artiflex bemiddelt vakmensen uit Polen, Litouwen, Hongarije, Roemenië en Estland. Artiflex richt zich op Oost-Europese vakmensen die actief zijn in de techniek en de scheepvaart. Inmiddels bemiddelen we steeds vaker hoog geschoolde migranten, zogeheten kenniswerkers. Omdat we inmiddels op een heel aantal gebieden beschikken over een dusdanige expertise dat we met zusterbedrijven van Artiflex in staat zijn om risicodrager te zijn voor gehele projecten waar we dan ook het leiding en toezicht op ons nemen. Behalve het feit dat Artiflex arbeidsmigranten naar Nederland haalt, is Artiflex zelf ook actief in Duitsland, België, Nigeria en Australië. We beschikken aldaar over de specifieke benodigde vergunningen om actief te kunnen zijn als uitzendbedrijf.

Niet alleen de arbeidsmarkt is in beweging. Je zou ook kunnen zeggen dat de “verloningsmarkt” in beweging is. Er ontstaan niet alleen nieuwe specialisaties en nieuwe typen bedrijven, maar ook de wetgeving rondom werkgeverschap en bijbehorende risico’s veranderen voortdurend. Een van de bekendste fenomenen is de opkomst van payrollbedrijven. Ondernemingen die zich specialiseren op het overnemen van werkgeverschap van bedrijven. Dit betekent dat payrollondernemingen het juridisch – en fiscaal werkgeverschap met alle bijbehorende risico’s op zich nemen. De opdrachtgever kan zich zo richten op haar kerntaken en kan door het uitbesteden van werkgeverschap een goed werkgever worden voor haar medewerkers. Doordat de overheid steeds meer kosten en meer risico’s neerlegt bij werkgevers en zo de prijs van flexibiliteit steeds duurder maakt, nemen de marges van payrollbedrijven sterk af. Hierdoor ontstaan er enerzijds steeds meer faillissementen en anderzijds zorgt dit er ook voor dat partijen proberen om via allerlei constructies de kostprijs te kunnen drukken. Een van de bekendste vormen hiervan is contracting. Op dit moment bestaat daar nauwelijks wetgeving over en valt contracting. Daarom kan contracting nu een behoorlijke vorm van concurrentie zijn ten opzichte van reguliere bedrijfs- en contractvormen. Een andere ontwikkeling is de opkomst van partijen die in het buitenland verlonen en vervolgens hun activiteiten voor een belangrijk deel op de Nederlandse arbeidsmarkt uitvoeren. Deze partijen dienen zich te houden aan de Nederlandse wet en cao-regelgeving. Hierdoor ontstaat echter ook een vorm van concurrentie. De loonkosten in een land worden veroorzaakt door het bijbehorende sociale stelsel. Een land met een beperkt sociaal stelsel heeft dus lagere loonkosten dan Nederland. Het gevolg is dat de kostprijs soms wel tientallen procenten lager is dan de kostprijs voor hetzelfde loon in Nederland. Artiflex heeft ervaring met alle bovengenoemde zaken. Het doel van Artiflex is niet om alle bovengenoemde activiteiten zelfstandig te ontwikkelen. Het doel van Artiflex is om onze opdrachtgevers alle voordelen die de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt biedt te laten genieten. Artiflex doet dit zelf, of met één van haar partners. Certified partners van Artiflex dienen te voldoen aan strenge selectiecriteria.

Artiflex is sinds 2007 actief op de Europese arbeidsmarkt. Inmiddels beschikken we over een uitgebreid Europees netwerk waardoor we in staat zijn om snel het juiste personeel te leveren. Uiteraard houden we ons aan alle wettelijke voorschriften en cao-verplichtingen. Onze medewerkers beschikken over de juiste papieren, goede mobiliteit en uitstekende huisvesting. “Pay peanuts, get monkeys” is een aloud gezegde, waar veel waarheid inzit. Artiflex bemiddelt vakmensen uit Polen, Litouwen, Hongarije, Roemenië en Estland. Artiflex richt zich op Oost-Europese vakmensen die actief zijn in de techniek en de scheepvaart. Inmiddels bemiddelen we steeds vaker hooggeschoolde migranten, zogeheten kenniswerkers. Omdat we inmiddels op een heel aantal gebieden beschikken over een dusdanige expertise dat we met zusterbedrijven van Artiflex in staat zijn om risicodrager te zijn voor gehele projecten waar we dan ook het leiding en toezicht op ons nemen. Behalve het feit dat Artiflex arbeidsmigranten naar Nederland haalt, is Artiflex zelf ook actief in Duitsland en België. We beschikken aldaar over de specifieke benodigde vergunningen om actief te kunnen zijn als uitzendbedrijf.